ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA OTSETURUNDUS

1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

4. Veebipoes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ TLG Hotell. OÜ TLG Hotell edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’le. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

5. OÜ TLG Hotell isikuandmete kaitse põhimõtete ning privaatsuspoliitikaga terviktekstiga saab tutvuda siin.

6. Juhul, kui klient leiab, et Veebipoe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda AS Tallink Grupp andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel dpo@tallink.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.